PRODUKTY

V oboru požárně bezpečnostních zařízení zpracujeme základní návrh a rozbor zadání ve formě studie, následně pak zhotovíme projektové dokumentace dle vašich potřeb a požadavků. Poskytujeme služby ve všech fázích investiční výstavby od přípravy územního řízení až po uvedení zařízení do provozu a kolaudaci.

Zařízení jsme schopni navrhnout a dodat podle předpisů a standardů, jako je ČSN, EN, VdS, NFPA a požadavků jednotlivých pojišťoven.

Stabilní a polostabilní hasicí zařízení

Jedním ze způsobů jak snížit požární riziko staveb a zlepšit jejich požární ochranu je použití stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení.

Čerpací stanice požární vody

Čerpací stanice požární vody je navrhována všude tam, kde není dostatečný tlak případně množství vody pro rozvod požární vody.

Vnější a vnitřní rozvody požární vody

Na hašení požáru se nejčastěji používá voda, která je nejdostupnější a má největší schopnost hasit chladícím efektem.

Technologická ochrana zařízení

Navrhujeme technologickou ochranu zařízení, která se skládá z detekce, zásoby hasiva, potrubí s hubicemi, ovládací ústředny a spouštěcího zařízení.

Elektrická požární signalizace

EPS slouží na preventivní ochranu objektu před požárem tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a místo požáru.

Služby požární ochrany

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření jsou technická nebo organizační opatření sloužící ke snížení intenzity případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu nebo jeho části.

Naše vybrané realizace

Zde uvádíme poslední vybrané zakázky, které byly realizovány naší firmou. Chcete-li se dozvědět o dalších referencích, pokračujte do realizací.

Naše vybrané realizace

Vážení zákazníci, zde uvádíme poslední vybrané zakázky, které byly realizovány naší firmou do současnosti. V případě potřeby shlédnutí dalších referenčních projektů a staveb pokračujte do realizací.

Realizace