Projekce, dodávka, montáž, kontrola a servis zařízení:

Představení společnosti LEŇO stabil Czech s.r.o.

V současné době nabízí naše firma řešení vybavení objektů komplexním způsobem, které má nesporné výhody proti systému subdodávek. Tyto výhody se projevují při projektování, dodávce, montáži, kontrolách a servisu požárně bezpečnostních zařízení. Spočívají především v tom, že pro zadavatele je pouze jeden partner a všechny činnosti spojené s realizací, od podpisu smlouvy až po přejímku, se tak zjednoduší.